Skip to content

Lærermødet 2022 – Den demokratiske udfordring i pædagogik og praksis

TILMELDING: https://www.askov-hojskole.dk/laerermoedet-2022/ 

Det er selvbesindelsens tid. Vi må indse, at demokratiet hverken er en selvfølgelighed eller en statisk tilstand. Vi ser et demokrati, som mange af os opfatter som den mindst ringe styreform, men som samtidig på flere måder er i en kritisk forfatning.

Techgiganterne og transnationale selskaber forvalter efterhånden ikke bare varer og finanser, men i høj grad også demokratiets infrastruktur. Konspirationsteorier og falske nyheder fylder mere og mere i det offentlige rum. Vi oplever en stærkt stigende individualisering i samfundet og i skole og uddannelse, hvor fokus på den enkeltes rettigheder, muligheder og frihedskrav undertiden udøver et urimeligt stærkt pres på demokratiet og individets forpligtelser og ansvar i forhold til fællesskabet.

“Demokratiet kan aldrig sikres – netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om
et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtled.”

Sådan skrev Hal Koch i Hvad er demokrati? lige efter 2. Verdenskrigs- afslutning. Demokratiet er “samtalens og samarbejdets møjsommelige vej,” som han skrev.

Vi må overveje, hvordan demokrati og skole kan få fornyet indre styrke!

Lærermødet sætter dette demokratispørgsmål til diskussion. Hvad er demokratiets styrker og svagheder? Kan demokrati som livsform fremme en demokratisk styreform? Hvordan kan skole, pædagogik og uddannelse spille en større rolle i forberedelsen og fornyelsen af demokratiet? Hvordan skabes en demokratisk undervisning, samtale og kultur i skolen? Hvordan kan skolen bibringe nye slægtled et demokratisk sindelag, som de selv er med til at forme? Hvordan

kan magten i skolen demokratiseres?

Vi er ikke nødvendigvis enige om svarene, men vi skal drøfte de mulige svar for at engagere hinanden i fortolkningsfællesskabet om skolens og demokratiets fremtid.

Glæd dig til spændende foredrag, diskussioner og morgensang og se frem til sindrige samtaler og smukt samvær i Askov Højskoles historiske rammer.

Gå ikke glip af LÆRERMØDET 2022!   

I år foregår mødet på Askov Højskole 29. juni – 3. juli 2022.

TILMELDING: https://www.askov-hojskole.dk/laerermoedet-2022/ 

PR MATERIALE: Lærermødet 2022 plakat A3

 

Lærermødet 2022

Tidligere afholdte konferencer

Klik på billederne nedenfor for at læse mere om de enkelte konferencer

Om gymnasieskolens fremtidige indretning

Dannelse efter gymnasiereformen

Om gymnasieskolens fremtidige indretning
Skoleledelse i opbrud

Hvad leder vi efter?

Skoleledelse i opbrud
Vi stiller skarpt på lærerens (u)muligheder i en tid præget af målstyring

At blive eller ikke blive

Vi stiller skarpt på lærerens (u)muligheder i en tid præget af målstyring
Et springbræt til nye begyndelser for skolens og dannelsens fremtid

Tænk højt – tænk med – tænk sammen

Et springbræt til nye begyndelser for skolens og dannelsens fremtid
Omkring intentionerne i folkeskole- og inklusionsreformerne. Banen er kridtet op til Spørgetid!

Spørgetid

Omkring intentionerne i folkeskole- og inklusionsreformerne. Banen er kridtet op til Spørgetid!
Hvilken rolle skal universitetet spille som dannelsesinstitution?

Universitetets dannelseskonference

Hvilken rolle skal universitetet spille som dannelsesinstitution?
Hvilken dannelseshorisont findes i den nye folkeskole?

På bagkant af reformerne – på forkant med konsekvenserne

Hvilken dannelseshorisont findes i den nye folkeskole?
kritiske bidrag til evaluering af læreruddannelsen

En slidstærk og bæredygtig læreruddannelse

kritiske bidrag til evaluering af læreruddannelsen