Skip to content

 

Aktiviteter

Sophia udøver udadtil sin virksomhed gennem forskelligartede aktiviteter, der hver for sig og tilsammen skal fremme en pædagogik i alle uddannelse med dannelse som omdrejningspunkt og et demokratisk samfund som perspektiv.

Det er væsentligt i den sammenhæng at betragte dannelse som et både fast og foranderligt begreb, idet dannelse dels har som karakteristikum, at dets formål er, at den dannede formår at sætte sig ud over sig selv, og dels helt basalt kan betragtes for os, hvad Saragossahavet er for ålen: et arnested for liv i et område med flydende grænser, der bestemmes af de omkringliggende strømme. For Sophias vedkommende består disse grænser af pædagogiske, kunstneriske og filosofiske strømninger.

Sophias aktiviteter fordeler sig på to hovedaktiviteter:

  1. Konferencer
  2. Samtaler om dannelse

Klik på link ovenfor for at gå til de enkelte aktiviteter.