Skip to content

<– Gå tilbage til konferencesiden

En slidstærk og bæredygtig læreruddannelse – kritiske bidrag til evaluering af læreruddannelsen

Der pågår lige nu en evaluering af læreruddannelsen fra 2013, LU13. På helt afgørende punkter fremstår den nuværende læreruddannelse som fundamentalt anderledes og mindre hensigtsmæssig end de mange foregående uddannelser: Vi forholder os grundlæggende kritiske til kompetencemålsstyringen, til moduliseringen, til fjernelsen af pædagogik og almen didaktik fra fagrækken og til forestillingen om, at læreruddannelsen i forholdet 1-1 kan uddanne til opfyldelse af skolens aktuelle behov.

Der har på skole-og uddannelsesområdet været en gradvis udvikling væk fra, at man som aktører har fagligt ansvar for at bruge, udfylde og udfordre den politisk vedtagne ramme til, at uddannelsesinstitutionerne er påtvunget at implementere centralt fastlagte styringsredskaber, at effektivisere deres virksomhed og at optimere de studerendes præstationer.

SOPHIA inviterer i dette lys, i samarbejde med en gruppe af nuværende og tidligere undervisere ved læreruddannelsen, til en konference om læreruddannelsen. Når vi, den skitserede kritik til trods, tager afsæt i evalueringens tematiseringer, er det for at kunne vise og diskutere de store dannelses-og uddannelsesmæssige problemer i den nuværende læreruddannelse. Hvad blev der af pædagogikken? Hvilke uddannelsesmæssige vilkår giver vi de lærerstuderende? Hvilke faglighedsforståelser tvinges undervisere til at arbejde under? Hvad er det for nogle lærere vi med denne uddannelse sender videre til eleverne i skolen?

En slidstærk og bæredygtig læreruddannelse