Skip to content

<– Tilbage til konferencesiden

Tænk højt – tænk med – tænk sammen – et springbræt til nye begyndelser

SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse inviterer til konference om skolens og dannel- sens fremtid og muligheder. De inviterede talere vil i samtale og debat diskutere, hvordan vi kan – og bør – forstå og forholde os til spørgsmål vedrørende vores fælles skole, vores uddannelsessystem og pædagogik som sådan. Vi kommer vidt omkring, men især didaktik, dannelse, læreren, inklusion, undervisning, ledelse, tænkning, målstyring og demokrati er på dagsordenen. Vi glæder os til at byde velkommen til nogle af landets mest interessante forskere, praktikere og tænkere – samt naturligvis det bedste publikum syd for Thorshavn.

Kom og hør en perlerække af de mest markante tænkere og forskere på området! Thomas Aastrup Rømer, Jens Skou Olsen, Keld Skovmand, Anette Lind, Marina Norling, Mette Frederiksen, Andreas Rasch-Christensen, Kristine Kousholt, Brian Degn Mårtensson, Leo Komischke-Konnerup, Johannes Adamsen, Julie Normann Dalberg, Keld Grinder-Hansen, Troels Aamand Sørensen, Nadja U. Prætorius, Alexander von Oettingen, Steen Nepper Larsen og Morten Korsgaard.

Tænk med tænk højt