Skip to content

<– Tilbage til Audio & video

Sophia-samtaler: pejling af dannelse

Der er tegn på grøde i den danske uddannelsesdebat. Nogle reflekterer kritisk over folkeskole- og læreruddannelsesreformen, andre skriver på en grøn betænkning, mens atter andre tilsyneladende siger et og gør noget andet. Vi er i vores omgang med det danske sprog tilbøjelige til at sluge endelser og stavelser, og derfor kan vi uforvarende komme til at begå en sær talefejl, så grøde mister sit -e. De mange interessenter i uddannelsesdebatten synes at positionere sig i mange retninger, som nemt kan komme til at få denne talefejl til at fremstå som en utilsigtet profeti.

I SOPHIA, tænketank for pædagogik og dannelse, ønsker vi at bidrage til at finde en vej, der anerkender fortiden, men som bærer en fremtid i sig. Vi ønsker at pejle os frem til en pædagogik, der kan favne både fællesskab og individ, solidaritet og frihed – de to positive værdier, som kan ses som centrale dele af det, vi kalder dannelse. Derfor inviterer vi til samtaler om, hvordan vi skaber en pædagogik, som på én gang har rødder og vinger, som bygger på en fornøden autonomi til dem, der udøver undervisning, og som har dannelsesperspektivet iboende. Samtalerne redigeres til podcasts af cirka 20 minutters varighed.

sspad00

#01 Fællesskabet driver skolen

Skolelærer og tidligere skoleleder Maja Hygge Løvskov i samtale med Jens Skou Olsen om skole, livsglæde og lysten til at være levende. Hvordan er det at være skolelærer? En varm og åbenhjertig samtale om det svære rugbrødsarbejde, om ulighed, om underviserens kald og formålet med hele skolen.

Hvad skal vi med mål og formål i skolen? Er skolen et hus, der først og sidst handler om faglighed, eller er der mere på spil? Fagligheden er blevet styrket, hedder det. Men er der så noget, der er svækket? Om bare at pøse på som planlagt eller snarere stoppe op i mødet med børnenes livsverden. Første del af en serie på to dele.

Medvirkende: Maja Hygge Løvskov og Jens Skou Olsen
Optagelse & klip: Jens Skou Olsen
Redaktion: Jens Raahauge og Jens Skou Olsen

#02 Læreruddannelsen og virkeligheden!

Maja Hygge Løvskov i samtale med Jens Skou Olsen om skole, livsglæde og lysten til at være levende. I denne del udvikler Maja og Jens på Læreruddannelsen. Hvorfor knækker så mange nyuddannede lærere nakken i de første møder med virkeligheden? Om at sætte et klasserum, om at teste grænser og fejle uden at miste modet.

Forældremøderne, intranettet, sprogpolitik og kageordninger. Om at sætte grænser og blive stærk i relationsarbejdet, mens det hele brænder sammen. Anden del af en serie på to dele.

Medvirkende: Maja Hygge Løvskov og Jens Skou Olsen
Optagelse & klip: Jens Skou Olsen
Redaktion: Jens Raahauge & Jens Skou Olsen

#03 Vi skal give de unge mennesker en chance 

Cand. Arch. og Cand. Pæd. i Materiel Kultur og Didaktik Eva Gjessing i samtale med Steen Nepper Larsen om arkitektur og pædagogik i et levende samspil. Om at uddanne sig igen og igen og blive stadigt bedre til at stille de rigtige spørgsmål. Om krydsning mellem uddannelser som en berigelse af vores kultur og en vej ud af kulturpolitiske polariseringer.

Kan vi fremelske nye yndlingsmøder og krydsbefrugtninger mellem fagdomæner og selvforståelser, der kan styrke det dobbelte blik på det fælles tredje?

Medvirkende: Eva Gjessing og Steen Nepper Larsen
Optagelse & klip: Jens Skou Olsen
Redaktion: Jens Raahauge og Jens Skou Olsen

#04 Bliver det danske uddannelsessystem designet og styret af de hjemlige politikere?

I den fjerde udsendelse har Sophias Steen Nepper Larsen besøgt professor MSO John Benedicto Krejsler, som for nylig fik udgivet bogen Skolen & den transnationale vending. Dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser. (Nyt fra samfundsvidenskaberne 2021) Udsendelsen har fået titlen: Bliver det danske uddannelsessystem designet og styret af de hjemlige politikere?

Medvirkende: John Benedicto Krejsler og Steen Nepper Larsen
Optagelse & klip: Jens Skou Olsen
Redaktion: Jens Raahauge og Jens Skou Olsen

#05 Er Grundtvig forduftet fra skolen?

I den femte udsendelse i rækken af Sophia-samtaler, hvor dannelse søges indkredset, har Sophias Jens Raahauge opsøgt Grundtvig-forskeren Thorstein balle for at tale med ham om Grundtvigs indflydelse på dansk skole og om, hvorvidt sporene efter Grundtvig er ved at fordufte.

Medvirkende: Thorstein Balle og Jens Raahauge
Optagelse & klip: Jens Skou Olsen
Redaktion: Jens Raahauge og Jens Skou Olsen

#06 Man bliver vred?

I den sjette udsendelse i rækken af Sophia-samtaler, hvor dannelse søges indkredset, har Sophias Jens Raahauge fanget professor Per Øhrgaard ind til en samtale om dannelse i almindelighed og og dannelsens vilkår her og nu.

Medvirkende: Per Øhrgaard og Jens Raahauge
Optagelse & klip: Jens Skou Olsen
Redaktion: Jens Raahauge og Jens Skou Olsen

#07 Hvad var det, der skete?

I den syvende udsendelse i rækken af Sophia-samtaler, hvor dannelse søges indkredset, har Sophias Jens Raahauge indbudt lærer Josefine Rask til en samtale om dannelse i læreruddannelsen og i lærerarbejdet. Sammen med Aviaja Stjernstrøm modtog hun lærerprofession.dk’s dannelsessærpris for deres bacheloropgave om Hannah Arendts relevans i kristendomskundskabsfaget. 

Medvirkende: Josefine Rask og Jens Raahauge
Optagelse & klip: Jens Skou Olsen
Redaktion: Jens Raahauge og Jens Skou Olsen

#08 Vi må få se at få ryddet op

I den ottende udsendelse i rækken af Sophia-samtaler, hvor dannelse søges indkredset, har Sophias Steen Nepper Larsen sat sig sammen med Ph.d-stipendiat Lucas Cone for at få give os et indblik i, hvor offentlige, private og kommercielle aktører bevæger dagens skole sig hen, og i, hvordan vi kan bidrage til at rydde op i de utallige stimuli og skabe en skole, det er godt at være i.     

Medvirkende: Lucas Cone og Steen Nepper Larsen
Optagelse & klip: Jens Skou Olsen
Redaktion: Jens Raahauge og Jens Skou Olsen

%d bloggers like this: