Skip to content

<– Gå tilbage til konferencesiden

Spørgetid – til intentionerne og virkeligheden medfolkeskole- og inklusionsreformerne

Vi skriver år 2 efter inklusionsreformen og år 1 efter den store folkeskolereforms introduktion i folkeskolens hverdag og Lov 409 tilsvarende er udmøntet i skolens/ledernes/lærernes hverdag. Så det kunne være et passende tidspunkt for, at vi alle stopper op et øjeblik for at spørge os selv og hinanden om, hvad det egentlig er, der er i gang? Hvilke intentioner lå der bag reformernes tilblivelse og udformning – og hvad sker der, når man i et hug totalt ændrer folkeskolens grundlæggende kultur?

Det må da være værd at reflektere over? Refleksionerne må omfatte de fagpersoner og meningsdannere, der direkte eller indirekte har haft indflydelse på ovennævnte proces og resultat, de politikere og embedsmænd, som har stået bag de forskellige initiativer, og som stod for den endelige tekstdannelse og besluttede iværksættelsen. Og som noget meget vigtigt: skal refleksionerne hos de ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre, der befinder sig i skolens og SFO’enshverdag og som har mærket konsekvenserne af både inklusionsreformen og folkeskolereformen, også frem i lyset.?

Spørgetid