Skip to content

Bestyrelsen

I Sophias bestyrelse sidder pr. 1. november 2021 følgende medlemmer:

Formand for bestyrelsen Jens Raahauge er uddannet lærer og tidl. skoleleder i Helsingør og Kokkedal. Tidligere formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og Dansklærerforeningens Hus. Jens har i sit lærer- og lederliv især forfulgt musisk baseret undervisning med vægt på litteratur, på sproget som bindeled mellem mennesker, på en pejling af en humanistisk udeskoleundervisning og endelig en pointering af barnets rettigheder som del af en demokratisk udvikling af skolen.

Jens Raahauge

Formand for bestyrelsen

Jens Raahauge er uddannet lærer og tidl. skoleleder i Helsingør og Kokkedal. Tidligere formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og Dansklærerforeningens Hus. Jens har i sit lærer- og lederliv især forfulgt musisk baseret undervisning med vægt på litteratur, på sproget som bindeled mellem mennesker, på en pejling af en humanistisk udeskoleundervisning og endelig en pointering af barnets rettigheder som del af en demokratisk udvikling af skolen.
Næstforkvinde for bestyrelsen Dorte er uddannet dansk- og idrætslærer. Hun har desuden en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi og en kandidat i pædagogisk filosofi. Er stifter af Filosofaen, der udbyder filosofisk tænkende oplæg til samtale og arbejder som højskolelærer og mentor på Engelsholm højskole. Holder oplæg til samtaler på biblioteker, i forskellige uddannelsesinstitutioner, i Center for ledelse og til politiske gruppemøder og arrangerer og afholder konferencer i Sophia regi.

Dorte Brøchner Jessen

Næstforkvinde for bestyrelsen

Dorte er uddannet dansk- og idrætslærer. Hun har desuden en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi og en kandidat i pædagogisk filosofi. Er stifter af Filosofaen, der udbyder filosofisk tænkende oplæg til samtale og arbejder som højskolelærer og mentor på Engelsholm højskole. Holder oplæg til samtaler på biblioteker, i forskellige uddannelsesinstitutioner, i Center for ledelse og til politiske gruppemøder og arrangerer og afholder konferencer i Sophia regi.
Bestyrelsesmedlem Erik er redaktør af LærerBladet i Odense og desuden indehaver af forlaget Fjordager, der udgiver bøger om pædagogik og dannelse. Erik har været lærer i folkeskolen gennem 37 år og har skrevet lærebøger og debatbøger om folkeskolen. Interesserer sig særligt for undervisningens didaktik, lærernes arbejdsvilkår, metode- ånds- og ytringsfrihed i skolen, fællesskab og kulturel- og demokratisk dannelse samt børn & unges liv. Erik har været medlem af bestyrelsen for SOPHIA siden stiftelsen i 2006.

Erik Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Erik er redaktør af LærerBladet i Odense og desuden indehaver af forlaget Fjordager, der udgiver bøger om pædagogik og dannelse. Erik har været lærer i folkeskolen gennem 37 år og har skrevet lærebøger og debatbøger om folkeskolen. Interesserer sig særligt for undervisningens didaktik, lærernes arbejdsvilkår, metode- ånds- og ytringsfrihed i skolen, fællesskab og kulturel- og demokratisk dannelse samt børn & unges liv. Erik har været medlem af bestyrelsen for SOPHIA siden stiftelsen i 2006.
Bestyrelsesmedlem Dorthe er en dansk filosof, teolog, forfatter, litterat og idéhistoriker, dr.phil. & dr.theol., som har udgivet en lang række bøger og artikler om alt fra politik og dannelse til liturgi og sjælesorg. Hun er særligt optaget af den filosofiske æstetik, religionsfilosofien og den hermeneutiske fænomenologi, som hun omsætter i en ny filosofi kaldet erfaringsmetafysik. Dorthe arbejder også som foredragsholder, debattør, konsulent, mv., og hun er også medlem af bestyrelsen for Tænketanken HAV. Hendes virke udgår fra Aarhus.

Dorthe Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Dorthe er en dansk filosof, teolog, forfatter, litterat og idéhistoriker, dr.phil. & dr.theol., som har udgivet en lang række bøger og artikler om alt fra politik og dannelse til liturgi og sjælesorg. Hun er særligt optaget af den filosofiske æstetik, religionsfilosofien og den hermeneutiske fænomenologi, som hun omsætter i en ny filosofi kaldet erfaringsmetafysik. Dorthe arbejder også som foredragsholder, debattør, konsulent, mv., og hun er også medlem af bestyrelsen for Tænketanken HAV. Hendes virke udgår fra Aarhus.
Bestyrelsesmedlem Jens er jazzmusiker, forfatter og Ph.d. Han er hovedunderviser på Diplomuddannelsen i Producentvirksomhed og Kulturledelse på Den Danske Scenekunstskole og docent på Rytmisk Musikkonservatorium. Jens skriver og debatterer kunst, ledelse og kultur. Siden 2011 har han forsket i transformativ erfaring som forudsætning for skaberværk og innovativ praksis og har udgivet en række artikler og bøger om skaberværk, ledelse og arbejdsliv. Som musiker spiller og turnerer jens med en lang række ind- og udenlandske jazzkunstnere.

Jens Skou Olsen

Bestyrelsesmedlem

Jens er jazzmusiker, forfatter og Ph.d. Han er hovedunderviser på Diplomuddannelsen i Producentvirksomhed og Kulturledelse på Den Danske Scenekunstskole og docent på Rytmisk Musikkonservatorium. Jens skriver og debatterer kunst, ledelse og kultur. Siden 2011 har han forsket i transformativ erfaring som forudsætning for skaberværk og innovativ praksis og har udgivet en række artikler og bøger om skaberværk, ledelse og arbejdsliv. Som musiker spiller og turnerer jens med en lang række ind- og udenlandske jazzkunstnere.
Bestyrelsesmedlem Marie er uddannet lærer og kandidat i pædagogisk filosofi. Tidligere lærer og leder i folkeskolen, altid med særlig interesse for de børn, som af en eller anden grund har det svært i skolen. Ansat som underviser på læreruddannelsen i de pædagogiske fag og aktuelt pædagogisk vejleder ved PPR Kolding. Marie arbejder konkret og undersøgende med, hvordan man sammen lærere og pædagoger i skolen kan genskabe rum for pædagogik og dannelse i både tale om handling.

Marie Hyldgaard Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem

Marie er uddannet lærer og kandidat i pædagogisk filosofi. Tidligere lærer og leder i folkeskolen, altid med særlig interesse for de børn, som af en eller anden grund har det svært i skolen. Ansat som underviser på læreruddannelsen i de pædagogiske fag og aktuelt pædagogisk vejleder ved PPR Kolding. Marie arbejder konkret og undersøgende med, hvordan man sammen lærere og pædagoger i skolen kan genskabe rum for pædagogik og dannelse i både tale om handling.
Bestyrelsesmedlem Steen er lektor ved Afdelingen for Uddannelsesvidenskab, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Han arbejder for en engageret epistemologi inspireret af kritisk teori, nymarxisme, hermeneutik og kropsfænomenologi samt en revitalisering af begreber som dannelse, pædagogik og æstetik. Som forfatter er Steen ansvarlig for en lang række bøger, videnskabelige artikler, anmeldelser og indlæg i dagspressen, og opleves bl.a. ved et utal af foredrag og som deltager i filosofiske og sociologiske radioprogrammer i DR P1.

Steen Nepper Larsen

Bestyrelsesmedlem

Steen er lektor ved Afdelingen for Uddannelsesvidenskab, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Han arbejder for en engageret epistemologi inspireret af kritisk teori, nymarxisme, hermeneutik og kropsfænomenologi samt en revitalisering af begreber som dannelse, pædagogik og æstetik. Som forfatter er Steen ansvarlig for en lang række bøger, videnskabelige artikler, anmeldelser og indlæg i dagspressen, og opleves bl.a. ved et utal af foredrag og som deltager i filosofiske og sociologiske radioprogrammer i DR P1.
Bestyrelsesmedlem Stig arbejder til daglig som viceforstander på Den Rytmiske Højskole. Derudover er han engageret i debatten om pædagogik, skole og uddannelse - både nationalt og lokalt. De frie skoler er en særlig inspiration, men folkeskolen og læreruddannelsen har også altid optaget Stig. Fungerer som censor ved pædagogiske kandidatuddannelser og har tidligere arbejdet i flere år som underviser, vejleder og ekstern lektor ved både RUC og DPU. Stig har udgivet et par artikler i akademiske tidsskrifter samt holdt oplæg på flere nationale og internationale konferencer.

Stig Skov Mortensen

Bestyrelsesmedlem

Stig arbejder til daglig som viceforstander på Den Rytmiske Højskole. Derudover er han engageret i debatten om pædagogik, skole og uddannelse – både nationalt og lokalt. De frie skoler er en særlig inspiration, men folkeskolen og læreruddannelsen har også altid optaget Stig. Fungerer som censor ved pædagogiske kandidatuddannelser og har tidligere arbejdet i flere år som underviser, vejleder og ekstern lektor ved både RUC og DPU. Stig har udgivet et par artikler i akademiske tidsskrifter samt holdt oplæg på flere nationale og internationale konferencer.
Bestyrelsesmedlem John Rydahl er religionspædagog og virker som formand for Religionslærerforeningen og selvstændig konsulent. Han har tidligere undervist i folkeskolen, på læreruddannelsen og på Danmarks Lærerhøjskole/Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Endelig er John forfatter til en lang række undervisningsmaterialer til brug i folkeskolen og læreruddannelsen.

John Rydahl

Bestyrelsesmedlem

John Rydahl er religionspædagog og virker som formand for Religionslærerforeningen og selvstændig konsulent. Han har tidligere undervist i folkeskolen, på læreruddannelsen og på Danmarks Lærerhøjskole/Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Endelig er John forfatter til en lang række undervisningsmaterialer til brug i folkeskolen og læreruddannelsen.
Bestyrelsesmedlem Laura er uddannet pædagog og cand. pæd. i pædagogisk filosofi. Til dagligt er hun ansat adjunkt og leder af det pædagogiske og æstetiske område Animated Learning Lab under The Animation Workshop/VIA UCs’ forskning og udviklingsafdeling. Særligt interesserer hun sig for filmpædagogik, kreativitet og æstetik og hvordan det praktisk- musiske felt kan bestå i skole, uddannelse og pædagogik.

Laura Søndergaard Isaksen

Bestyrelsesmedlem

Laura er uddannet pædagog og cand. pæd. i pædagogisk filosofi. Til dagligt er hun ansat adjunkt og leder af det pædagogiske og æstetiske område Animated Learning Lab under The Animation Workshop/VIA UCs’ forskning og udviklingsafdeling. Særligt interesserer hun sig for filmpædagogik, kreativitet og æstetik og hvordan det praktisk- musiske felt kan bestå i skole, uddannelse og pædagogik.

Bestyrelsessekretær

Bestyrelsessekretær Birte Holst Andersen er Sophias sekretær og kasserer. Hun har været med fra starten i 2006, og er på mange måder vores tovholder og gode hukommelse. Birte er uddannet korrespondent i engelsk og tysk og yder på den baggrund vikarservice med placering i Brønderslev. Her arbejder hun også selv som fast vikar på Tolstrup-Stenum Friskole.

Birte Holst Andersen

Bestyrelsessekretær

Birte Holst Andersen er Sophias sekretær og kasserer. Hun har været med fra starten i 2006, og er på mange måder vores tovholder og gode hukommelse. Birte er uddannet korrespondent i engelsk og tysk og yder på den baggrund vikarservice med placering i Brønderslev. Her arbejder hun også selv som fast vikar på Tolstrup-Stenum Friskole.