Skip to content
Bogudgivelser

Dannelse på universitetet – fordringer og udfordringer

(Sophia)

Jens Raahauge & Steen Nepper Larsen (Red.)

Dannelse forbindes ofte med humanistisk tænkning; men humaniora har ikke monopol på dannelse. Mødet og livtaget med naturvidenskab og økonomisk videnskab kan også være dannende. Universitetet er både en uddannelses- og en dannelsesinstitution; men hvordan sikre at dannelsen ikke ryger ud af uddannelserne?

Køb bogen her

Dannelsesskrifter – et nyt grundlag

(Sophia)

Jens Raahauge, Dorte Brøchner Jessen, Stig Skov Mortensen (Red.)

Dannelse. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med grundlaget for et begreb, der efterhånden kunne synes noget støvet, elitært og glemt?

Det korte svar er, fordi dannelse altid skal diskuteres. Dannelsens forhold skal revitaliseres og diskuteres i en stadig dynamik. Dannelse er et levende begreb, der altid er i bevægelse, men som også har en stærk forbindelse til sin oprindelse. Dannelse udvikles derfor både med og mod samtiden […]

Køb bogen her

Bogudgivelser
Bogudgivelser

Universitetsverdenen – Om kvalitet i forskning og uddannelse

(Sophia)

Stig Skov Mortensen, Per Kjeldsen, Dorte Brøchner Jessen (Red.)

Dette debathæfte er opfølgning på Sophias konference Universitetsverdenen – om alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse. For Sophia har det været magtpåliggende med dette hæfte at henstille – ikke kun til en bredere debat – men også til handling. Denne tekst skulle gerne give ideer til begge muligheder.

Køb bogen her

Universitetsverdenen – flerstemmige visioner

(Sophia)

Steen Nepper Larsen & Stig Skov Mortensen (Red.)

Hvorfor findes der universiteter og University Colleges, og hvad laver universitetslærere? Hvordan forsvares forskningsfriheden og den akademiske kultur i en tid, hvor det politiske system stresser universitetet, og uddannelser og institutter oprettes og forgår i ét væk?

Sophia har bedt 16 markante bidragydere om at formulere visionære bud på, hvad der skal til for at sikre kvalitet i universitetsverdenens forskning og uddannelse.

Køb bogen her

Bogudgivelser
Bogudgivelser

Videnskabsteori og menneskesyn i uddannelsessystemet – om alternativer til styring og kontrol

(Sophia)

Louise Nabe-Nielsen & Karen Prins (red.)

Med Videnskabesteori og menneskesyn i uddannelsessystemet gives en række væsentlige bidrag til brug for kritik og nytænkning indenfor uddannelsesområdet.

Videnskabsteori og menneskesyn er begreber, der ikke blot hører filosofien til. De er tillige nødvendige i forståelsen af vores uddannelsessystems aktuelle tilstand og ikke mindst i formuleringen af alternative måder at tænke uddannelse på.

Læs mere og køb bogen her

Læs og brænd på

(Dansklærerforeningen)

Af Jens Raahauge

Læs og brænd på er en inspirerende lille bog om levende litteraturundervisning og om centrale perspektiver på meningen med at undervise i litteratur i skolen i dag. I en række korte og causerende tekster beretter Jens Raahauge om ideer, oplevelser og erfaringer med litteraturundervisningen hentet fra et langt liv som lærer. Her er skarpe pointer at hente i forhold til den levende litteraturundervisning overfor målstyringens læs, forstå og hak af-pædagogik.

Læs mere og køb bogen her

Bogudgivelser
Bogudgivelser

Bevar os vel – inspiration til arbejdet med børns sprog og rettigheder

(Dansklærerforeningens Forlag)

Af Jens Raahauge

Det sproglige rettighedsmæssige samspil mellem individ og fællesskab skal ikke opfattes som et forenklet partitur, men som en art jamsession, hvor man ved at lytte til den ene dimension kan høre nye facetter i den anden.

Når man har dette samspil in mente, er der mulighed for bevidst at arbejde med denne grundtone i skolen, både i organisationen og i undervisningen.

Læs mere og køb bogen her

Poetic inclinations

(Aarhus Universitetsforlag)

Af Dorthe Jørgensen

Philosophy originates in wonder that generates sensitive thinking, also called ‘aesthetic thinking’—an expanded mode of thought that bridges and dissolves contradictions. This book questions the disregard for such thinking in modern society, including the neglect of it in most educational institutions and contemporary research. 

Læs mere og køb bogen her

Bogudgivelser
dj03

Imaginative Methods

(Unipress)

By Dorthe Jørgensen

Following modern and postmodern philosophy’s critique of metaphysics, experiences of transcendence are often considered ‘aesthetic’ rather than ‘metaphysical.’ However, aesthetics is mostly identified with the study of art, and aesthetic phenomena are considered particularly sensuous. This book criticizes such an approach to aesthetics, which has led many philosophers and theologians to neglect or reject aesthetics as a philosophical or theological discipline […] 

Læs mere og køb bogen her

Nærvær og Eftertanke – mit pædagogiske laboratorium

(Wunderbuch)

Af Dorthe Jørgensen

Nærvær og eftertanke er en utidssvarende bog. Den handler nemlig om noget, der ikke har prioritet i dag: lydhør tilstedeværen, genuin erfaring og eftertænksom refleksion. Dorthe Jørgensen kritiserer tænkningens kår, men hun værner også om håbet ved at insistere på det nærvær og den eftertanke, der stadig findes […]

Læs mere og køb bogen her

dj04
Bogudgivelser

At ville noget med nogen

(Turbine Akademisk)

Af Steen Nepper Larsen

“At ville noget med nogen” argumenterer for, at dannelsestænkningen danner en afgørende ramme for det pædagogiske arbejde. Dannelse er nemlig en forudsætning for kritik og kritik rummer muligheden for, at autonome borgere og pædagogiske aktører kan nytænke samfundets uddannelsesinstutioner.

Læs mere og køb bogen her

Musisk ledelse – vejen til et levende arbejdsliv

(Klim)

Af Jens Skou Olsen

Musisk ledelse viser, hvordan vi kan bruge vores gehør og udtrykskraft i ledelsesarbejdet, uden at vi mister blikket for mål, bundlinje og ydre krav. Gennem øjenåbnende inddragelse af det musiske univers, både som inspiration og konkret håndværk, viser forfatteren, hvordan vi kan skabe den rette balance mellem ledelse og management og finde engagement og nærvær i et levende arbejdsliv.

Læs mere og køb bogen her

Bogudgivelser
Bogudgivelser

Løgnen om dannelse

(Turbine Akademisk)

Af Peter Kemp

Løgnen om dannelse er en pamflet imod den herskende løgn om dannelse. Imod halvdannelse og et forsvar for dannelse. I den gode skole dannes og uddannes eleverne til social og global ansvarlighed. Noget sådant har ikke været ideen med folkeskolereformen af 2014. Man glemte at det overordnede mål må være dannelsen af alle både de stærkeste og de svageste til socialt og verdensborgerligt engagement. Peter Kemps pamflet er et forsvar for de gode […]

Læs mere og køb bogen her

Med varsomhed og vovemod – vær belæst!

(Dansklærerforeningen)

Af Jens Raahauge

 

Læs mere og køb bogen her

Bogudgivelser
Bogudgivelser

Hattie på dansk

(Hans Reitzels Forlag)

Af Steen Nepper Larsen m.fl.

“Hattie på dansk” er en bog af Steen Nepper Larsen, Per Fibæk Laursen, Thomas Aastrup Rømer, Jørn Bjerre, Keld Skovmand og Niels Møller. Den forholder sig til evidenstænkningen i et kritisk og konstruktivt perspektiv, og hvordan teorierne kan bruges i den danske skoleverden. 

Læs mere og køb bogen her