Skip to content

 

Om Sophia

Sophia er en tænketank for pædagogik og dannelse, men ikke en tænketank i traditionel forstand med en stab af fastansatte, vellønnede eksperter.

Det indholdsmæssige arbejde i Sophia udføres af frivillige, der alle har rod i uddannelsessektoren fra daginstitutioner til universitet, og som med engagement og med praktisk og teoretisk indsigt bidrager til at få stillet de frugtbare analyser og de rigtige spørgsmål til den udvikling, vi ønsker at fremme.

Når Sophias baggrundsarbejder kommer ud i det offentlige rum og møder fagfolk og politikere, der ønsker at nuancere, polemisere, perspektivere og diskutere, vil deres bidrag indgå som tanker i tanken. Derfor består Sophia som tænketank af en stadig bevægelse, der er gjort af dannelsestanker med udspring i pædagogik, etik, æstetik og politik.