Skip to content

<– Gå tilbage til konferencesiden

Hvad leder vi efter?

SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse inviterer til konference om skoleledelse. Tankerne med konferencen er at bidrage til den fortsatte samtale og diskussion om folkeskolen som en vig- tig samfundsinstitution for alle. Folkeskolen som et medmenneskeligt mødested med en ydmyg, engageret og dedikeret tilgang til det at blive til som mennesker og borgere. Et sted, der værner om og bidrager til børns dannelsesproces til frie ansvarsfulde mennesker og borgere i en broget verden af både muligheder og begrænsninger.

Der er sket et politisk opgør med den nordiske skolekultur og den humanistiske, kritiske og demokratiske tilgang, som nu udspiller sig i praksis på landets skoler med skolelederne som afgørende aktører for dette opgør.

Med en mere markant central politisk og kommunal styring af skolen ud fra en læringsmålstyret og resultatorienteret tilgang til skole, bliver skoleledernes opgave udfordret, hvad angår både skolens pædagogiske og dannelsesmæssige opgave. Derfor bliver det nærliggende for os at spørge:

Hvad leder vi efter?

Hvad leder vi efter?