Skip to content

Partnere og samarbejder

Sophias aktiviteter omkring konferencer, dialogmøder, podcasts og kulturelt engagement er støttet af Danmarks Lærerforening med en treårig bevilling. Derudover samarbejder Sophia med kulturelle aktører som Folkemødet, Gruntvigsk Forum og den2radio omkring udbredelse af Sophias aktiviteter.

Endelig samarbejder Sophia igennem bestyrelsens engagement med en række foreninger og institutioner, som på forskellig vis bidrager til Sophias virksomhed:

Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening

Folkemødet

Folkemødet

Gruntvigsk Forum

Gruntvigsk Forum

den2radio

den2radio

Den Danske Scenekunstskole

Den Danske Scenekunstskole

UNICEFs Rettighedsskoler

UNICEFs Rettighedsskoler

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet

Dansklærerforeningen

Dansklærerforeningen

Filosofaen

Filosofaen

Rytmisk Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium

Den Rytmiske Højskole

Den Rytmiske Højskole

Danmarks Pædagogiske Universitet

Danmarks Pædagogiske Universitet

Engelsholm Højskole

Engelsholm Højskole

Odense Lærerforening Lærerbladet

Odense Lærerforening Lærerbladet

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Gymnasieskolernes lærerforening

Gymnasieskolernes lærerforening