Skip to content

<– Gå tilbage til konferencesiden

På bagkant af reformerne – på forkant med konsekvenserne

Den stort anlagte og meget omtalte folkeskolereform er en kendsgerning. Ligeså er de mange elementer, der diskuteres livligt i landets medier; arbejdstid, inklusion, forberedelse og bevægelse. Men der er også mange bagvedliggende temaer, der desværre ikke diskuteres i så høj grad. Hvad betyder reformen for skolens pædagogiske udsyn? Hvilken dannelseshorisont
findes i den nye folkeskole? Og hvilken ny rolle har lærerne fået tildelt?


SOPHIA tænketank for pædagogik og dannelse ønsker med denne konference at sætte de mange oversete eller ligefrem ignorerede konsekvenser ved reformen til debat. Gert Biesta, Peter Kemp, Brian Degn Mårtensson, Helene Bank og Per Schultz Jørgensen gennemgår hver især centrale pointer og temaer. Herefter åbner vi for den debat, der desværre hidtil har været
fraværende. Efter hvert oplæg diskuteres perspektiver på, og refleksioner omkring, de upåagtede konsekvenser i plenum.

På baggrund af såvel oplæg som efterfølgende debat udfærdiger vi et debathæfte som vil agere udgangspunkt for de nødvendige diskussioner på skolerne, uddannelsesinstitutionerne, blandt forældrene, i organisationerne og det politiske niveau.

På bagkant af reformerne