#33 Vi fødes og dør analogt

<— Tilbage til Sophia-samtaler

Sophias Laura Søndergaard Isaksen har i Sophia-samtale #33 besøgt lektor ved pædagoguddannelsen Niels Jakob Pasgaard for at pejle dannelsens vilkår i et uddannelsessystem, der har gennemløbet en mistrøstig udvikling, som har fjernet uddannelsen egenværdi og gjort den instrumentel og kompetencerettet. Niels Jakob Pasgaard er pædagogisk filosof og tillige analogiseringsdirektør, der kæmper for at opnå pauser fra det digitale – også i frikvartererne – for at skabe en balance imellem det digitale og det analoge. 

Der er stor afstand imellem det, som nye pædagogstuderende angiver som grund til at søge ind på studiet, og det, der står i studieordningen. De ser et arbejde, der er præget af omsorg for andre og kærlighed til mennesker. Men ingen af sådanne værdier fremgår af studieordningen, som tværtom sigter på at give de studerende en række kompetencer – altså til at udstyre dem med nogle redskaber, som dybest set er markedsprodukter.

En del anfører, at mødet med en pædagog, der betød noget for dem, var inspirationen og motivationen til at søge studiet.

Dette får Niels Jakob Pasgaard til at fremhæve, at et formål for en uddannelse er udgangspunktet, værdigrundlaget for det, der skal undervises omkring, mens de kompetenceorienterede instrumentalister fokuserer på de opnåede resulter. Kompetencetænkningen gør formålet formålsløst! Derfor må man som underviser vælge at undervise i det indhold, som man finder væsentligt frem for at fokusere på kompetencemålene. Det samme må man opfordre de studerende til i praktik, fordi målene forstyrrer arbejdet.

Kendskab til fagene særkender er væsentligt, hvis man skal undgå at blive overfladisk. Hvis man som pædagog ikke kan svare på, hvad man kan, bliver man svag. Men uddannelsen modvirker dette aspekt, fordi håndværksdelen er overskygget af opgavekravet.

Niels Jakob Pasgaard fungerer også som analogiseringsdirektør, som et modtræk til professionshøjskolens oprettelse af en stilling som digitaliseringsdirektør. Han er ikke imod digitalisering, men ønsker at bekæmpe den ubalance, der eksisterer i uddannelserne. Det er ikke svært at høre udsagn om, hvad digitalisering har iboende af fordele, men vi savner sprog til at begrunde valg af analoge tilgange til undervisning. Men det er en illusion, at man med mobilen har hele verden i sin lomme. Læg den væk, og du har verden lige foran dig. Vi må finde udtryk for det analoges styrkeområder og jævnligt holde frikvarter fra det digitale – også i frikvartererne.  

Medvirkende: Laura Søndergaard Isaksen & Niels Jakob Pasgaard

Optagelse & klip: Jens Skou Olsen

Redaktion: Jens Raahauge og Jens Skou Olsen

SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse
SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse
#33 Vi fødes og dør analogt
Loading
/