#27 Dannelse til klangen af fortiden

<— Tilbage til Sophia-samtaler

I Sophia-samtale #27 har Jens Skou Olsen besøgt filosoffen Ole Fogh Kirkeby. Ud fra filosofiske begreber, billedhuggertanker og 40.000 år gamle fløjtetoner kredser samtalen om, hvad dannelse er. Og den munder ud i et godt råd til skolen: forøg den historiske læsning og undervisningen i filosofi.

Alting flyder, så det er værd at søge tilbage til fast grund under fødderne, bliver de ord, der åbner døren for Sophia-samtale #27. Her forsøger Jens Skou Olsen og filosoffen, professor emeritus Ole Fogh Kirkeby at pejle sig ind på begrebet dannelse.

Dannelse er forbundet med frihed og dermed til det at træffe valg, men i vores komplekse verden er der ingen direktiver at vælge ud fra. Vi har frihed fra noget, men er rådvilde, når talen falder på frihed til noget. Derfor kan dannelse måske betragtes som det at være i stand til at styre sit liv, hvis vi formår at genbesinde os på, at der findes en rimelighedens grænse for vores udfoldelser. Dannelse kan betragtes som en kærlighed til verden.

Men genbesindelsen gøres vanskelig ved, at vi lider af et tab af hukommelse, af historisk viden, indsigt og fornemmelse. Så vi kan søge klangen af tidligere tiden fx ved lyden af en 40.000 år gammel føjte, som må få os til at overveje, om vi på nogle punkter er blevet dummere gennem tiden. Eller vi kan betragte historien ud fra en billedhuggermetafor: Figuren har hele tiden eksisteret inde i marmorblokken, kunstneren har blot fjernet det overflødige.

Derfor munder samtalen ud i, at Ole Fogh Kirkeby anbefaler, at skolen bidrager til genbesindelsen ved at øge den historiske læsningen og ved at styrke undervisningen i filosofi.

Medvirkende:  Jens Skou Olsen og Ole Fogh Kirkeby

Optagelse & klip: Jens Skou Olsen
Redaktion: Jens Raahauge og Jens Skou Olsen

SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse
SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse
#27 Dannelse til klangen af fortiden
Loading
/