#21 At håndtere tilværelsen

<— Tilbage til Sophia-samtaler

I den 21. Sophia-samtale, hvor vi pejler, hvad dannelse er for en størrelse, har Jens Raahauge sat konsulent John Rydahl stævne på Bispegården i København. Samtalen bevæger sig hen over tilværelsens basale vilkår, via åndens forankring i hånden til et forlangende om, at skolen tager sin forpligtelse til demokratisk dannelse alvorligt.

John Rydahl, der er formand for Religionslærerforeningen, er på besøg hos Jens Raahauge til en dannelsessamtale, som foregår i Bispegårdens historiske ramme. Med afsæt i Dantes Den guddommelige komedie betoner John Rydahl de kierkegaardske tanker om de tilværelsens basale vilkår, som vi som mennesker må øjne i afgrunden og træffe vores umulige valg og med Hartmut Rosa søge at håndtere det ukontrollerbare bedst muligt. Nøglebegreberne bliver ånd og tro. I forlængelse heraf peger John Rydahl på Grundtvigs tanker om, at uden hånd ingen ånd, hvilket afdækker, at den danske skoles prioritering af ånden på håndens bekostning er et fejlgreb af de store. Samtalen afsluttes med en påpegning af, at skolen svigter sin forpligtelse til demokratisk dannelse. En veloplagt John Rydahl sætter fingrene på basale vilkår i tilværelsen og på ømtålelige mangler i den danske skole.

Medvirkende:  Jens Raahauge og John Rydahl

Optagelse & klip: Jens Skou Olsen
Redaktion: Jens Raahauge og Jens Skou Olsen

SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse
SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse
#21 At håndtere tilværelsen
Loading
/