#29 Det er vores natur at lære, og vi er en del af naturen

<— Tilbage til Sophia-samtaler

Theresa Schilhab er neurolog og doktor i pædagogik, hvilket hun bruger som afsæt for at bygge bro mellem natur, teknologi, bevidsthed, krop og kognition. Hun betragter krop og ånd som udgørende den helhed, som må få os til at anerkende naturens og biologiens betydning for vores måde at lære på, og som må indebære, at vi finder måder at humanisere naturvidenskaben på.

I dette lys tager skolen sig ikke ud som et tilbud, der skal give børn og unge de bedst mulige rammer for at lære noget, men snarere som en institution med rødder i en helt anden kontekst.

I skolen bliver eleverne sig som oftest mødt med krav om at lære noget, der ikke umiddelbart interesserer dem. Og det er hårdt arbejde. Mens der foregår meget lidt af den givende samtale, der bygger på interesse, engagement og lydhørhed.

Derfor finder Theresa Schilhab det ikke så underligt, at eleverne nedprioriterer undervisningen og vælger mobilen. Det kan vi lære af.

Og vi kan lære mere ved at læse her:

  • https://www.linkedin.com/in/theresa-schilhab/
  • Schilhab, T. (2023). Naturdigte. Dansklærerforeningens Forlag: København
  • Schilhab, T. (2023). Læreranvisning til Naturdigte. Dansklærerforeningens Forlag: København
  • Schilhab, T. (2021). Naturoplevelser i naturfagsundervisningen i grundskolen. Aarhus Universitetsforlag. Pædagogisk Indblik Bind 10  
  • Schilhab, T. (2021). Jæger/samler med smartteknologi – om naturoplevelser, læring og moderne teknologi. Turbulens.net : forum for samtidsrefleksion.
  • Schilhab, T, Esbensen, G. L. & Nielsen, J. V. (2020). Børn og unges brug af teknologi til naturoplevelser: Statusrapport for del 1 af forskningsprojektet Naturlig Teknik. Center for Børn og Natur
  • Schilhab, T., & Esbensen, G. L. (2019). Socio-cultural influences on situated cognition in nature. Frontiers in psychology, 10, 980.  
  • Schilhab, T., Stevenson, M. P. & Bentsen, P. (2018). Contrasting screen-time and green-time: A case for using smart technology and nature to optimize learning processes. Frontiers in psychology, 9, 773.

Medvirkende:  Jens Raahauge og Theresa Shilhab

Optagelse & klip: Jens Skou Olsen
Redaktion: Jens Raahauge og Jens Skou Olsen

SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse
SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse
#29 Det er vores natur at lære, og vi er en del af naturen
Loading
/