Tankeløs testning: Betragtninger om succes, formål og meningen med at holde skole

De nationale test har fået en ny rolle som grundlag for vurderingen af skolens succes. Dermed flyttes fokus fra folkeskolens brede dannelseshorisont, som den kommer til udtryk i fx formålsparagraffen, og i denne artikel vil jeg identificere 4 afledte, poten-tielle problemer ved udviklingen. Problemerne er ikke skarpt adskilte, men viser på hver sin måde en […]