Sophia-samtaler: pejling af dannelse

Der er tegn på grøde i den danske uddannelsesdebat. Nogle reflekterer kritisk over folkeskole- og læreruddannelsesreformen, andre skriver på en grøn betænkning, mens atter andre tilsyneladende siger et og gør noget andet. Vi er i vores omgang med det danske sprog tilbøjelige til at sluge endelser og stavelser, og derfor kan vi uforvarende komme til at begå en sær talefejl, så grøde mister sit -e. De mange interessenter i uddannelsesdebatten synes at positionere sig i mange retninger, som nemt kan komme til at få denne talefejl til at fremstå som en utilsigtet profeti.

I SOPHIA, tænketank for pædagogik og dannelse, ønsker vi at bidrage til at finde en vej, der anerkender fortiden, men som bærer en fremtid i sig. Vi ønsker at pejle os frem til en pædagogik, der kan favne både fællesskab og individ, solidaritet og frihed – de to positive værdier, som kan ses som centrale dele af det, vi kalder dannelse. Derfor inviterer vi til samtaler om, hvordan vi skaber en pædagogik, som på én gang har rødder og vinger, som bygger på en fornøden autonomi til dem, der udøver undervisning, og som har dannelsesperspektivet iboende. Samtalerne redigeres til podcasts af cirka 20 minutters varighed […]

Lyt med her: Sophia-samtaler: pejling af dannelse