Skip to content

<– Tilbage til Audio & video

Sophia-samtaler: pejling af dannelse

Der er tegn på grøde i den danske uddannelsesdebat. Nogle reflekterer kritisk over folkeskole- og læreruddannelsesreformen, andre skriver på en grøn betænkning, mens atter andre tilsyneladende siger et og gør noget andet. Vi er i vores omgang med det danske sprog tilbøjelige til at sluge endelser og stavelser, og derfor kan vi uforvarende komme til at begå en sær talefejl, så grøde mister sit -e. De mange interessenter i uddannelsesdebatten synes at positionere sig i mange retninger, som nemt kan komme til at få denne talefejl til at fremstå som en utilsigtet profeti.

I SOPHIA, tænketank for pædagogik og dannelse, ønsker vi at bidrage til at finde en vej, der anerkender fortiden, men som bærer en fremtid i sig. Vi ønsker at pejle os frem til en pædagogik, der kan favne både fællesskab og individ, solidaritet og frihed – de to positive værdier, som kan ses som centrale dele af det, vi kalder dannelse. Derfor inviterer vi til samtaler om, hvordan vi skaber en pædagogik, som på én gang har rødder og vinger, som bygger på en fornøden autonomi til dem, der udøver undervisning, og som har dannelsesperspektivet iboende. Samtalerne redigeres til podcasts af cirka 20 minutters varighed.

sspad00

#02 Læreruddannelsen og virkeligheden!

Maja Hygge Løvskov i samtale med Jens Skou Olsen om skole, livsglæde og lysten til at være levende. I denne del udvikler Maja og Jens på Læreruddannelsen. Hvorfor knækker så mange nyuddannede lærere nakken i de første møder med virkeligheden? Om at sætte et klasserum, om at teste grænser og fejle uden at miste modet.

Forældremøderne, intranettet, sprogpolitik og kageordninger. Om at sætte grænser og blive stærk i relationsarbejdet, mens det hele brænder sammen. Anden del af en serie på to dele.

#03 Vi skal give de unge mennsker en chance!

Cand. Arch. og Cand. Pæd. i Materiel Kultur og Didaktik Eva Gjessing i samtale med Steen Nepper Larsen om arkitektur og pædagogik i et levende samspil. Om at uddanne sig igen og igen og blive stadigt bedre til at stille de rigtige spørgsmål. Om krydsning mellem uddannelser som en berigelse af vores kultur og en vej ud af kulturpolitiske polariseringer.

Kan vi fremelske nye yndlingsmøder og krydsbefrugtninger mellem fagdomæner og selvforståelser, der kan styrke det dobbelte blik på det fælles tredje?

#03 Vi skal give de unge mennsker en chance!

Cand. Arch. og Cand. Pæd. i Materiel Kultur og Didaktik Eva Gjessing i samtale med Steen Nepper Larsen om arkitektur og pædagogik i et levende samspil. Om at uddanne sig igen og igen og blive stadigt bedre til at stille de rigtige spørgsmål. Om krydsning mellem uddannelser som en berigelse af vores kultur og en vej ud af kulturpolitiske polariseringer.

Kan vi fremelske nye yndlingsmøder og krydsbefrugtninger mellem fagdomæner og selvforståelser, der kan styrke det dobbelte blik på det fælles tredje?

#04 Bliver det danske uddannelsessystem designet og styret af de hjemlige politikere?

I den fjerde udsendelse har Sophias Steen Nepper Larsen besøgt professor MSO John Krejsler, som for nylig fik udgivet bogen Skolen & den transnationale vending. Dansk uddannelsespolitik og dens europæiske og angloamerikanske forbindelser. (Nyt fra samfundsvidenskaberne 2021) Udsendelsen har fået titlen: Bliver det danske uddannelsessystem designet og styret af de hjemlige politikere?