Skip to content
Projekter

Projekter

Sophia udøver indadtil sin virksomhed ved at projektgrupper søger at analysere, vurdere og perspektivere forholdene i afgrænsede områder inden for uddannelsessektoren. Dette sker ud fra vores ståsted i den pædagogiske verden, hvor vi i en demokratisk sammenhæng finder det væsentligt, at formålet med uddannelse sigter mod, at borgerne både skal have noget at leve af (færdigheder og viden) og noget at leve for (etik og filosofi).

Derfor må vi i vores udvikling af projekter forholde os kritisk til en instrumentalisering af den pædagogiske tænkning, som den kommer til udtryk i styring efter læringsmål, og opstille alternative tilgange, der bygger på undervisningsformål, som også skal kunne rumme det uventede, det ukendte og det umålelige.    

Sophia gør projektgruppernes arbejde synligt i de forskelligartede aktiviteter i det offentlige rum.