Skip to content

At blive eller ikke blive – lærernes (u)muligheder

SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse inviterer igen til en spændende konference – denne gang om lærernes (u)muligheder.

Tanken med konferencen er at tage fat der, hvor flere og flere giver slip. At tage fat om skolens vigtige pædagogiske og dannelsesmæssige opgave med udgangspunkt i, at det er en risikofyldt, ydmyg og dedikeret opgave at bidrage til menneskers og medborgeres dannelse. En opgave, der kræver lærere og pædagoger, der med al deres pædagogiske, faglige og didaktiske viden og indsigt først og fremmest er mennesker. Mennesker, der i mødet med andre mennesker om et fælles fokus eller en fælles sag træffer valg ud fra kvalificerede skøn. Valg og skøn, der inden for faglige områder og med øje for individer i et socialt sammen- spil gerne skulle perspektivere det allerede kendte og åbne verden på ny.

Der er sket et politisk opgør med den nordiske skolekultur og den humanistiske, kritiske og demokratiske tilgang til skole, som nu udspiller sig i praksis på landets skoler og uddannelsesinstitutioner.

Med en mere markant central politisk og kommunal styring af skole og uddannelse ud fra en målstyret og resultatorienteret tilgang til læring bliver lærerens rolle som en faglig fri og personlig ansvarlig underviser udfordret. Derfor bliver det nærliggende for os at stille skarpt på lærerens (u)muligheder.

Dorthe Jørgensen: Nærvær og eftertanke